Section locale

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 5 mai 2017 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 7 avril 2017 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

D'Grouss Botz vun der Gemeng ass dëst Joer Samschdes, den 1. Abrëll 2017. Sou wéi an der Vergaangenheet wäerte mir als Grupp zesummen an engem Duerf matgoen, nämlech dëst Joer zu Kielen.

Treffpunkt ass ëm 9.30 Auer beim Fitness an der Steekaul laanscht der Rue de Kopstal.

No der Botz invitéiert d'Gemeng traditionnell op ee Patt an op eng Spaghetti an d'Buvette vum FC Kielen.

So eis weg bescheed wanns du matgees, andeems de eis eng Mail schécks (deigrengkielen[at]gmail.com).

Dëse Samschdeg, 11. März 2017 ass ëm 15 Auer déi offiziell Ouverture vum éischte Bio-Maart an der Gemeng Kielen beim Kielener Futtballsterrain.

All 2 Wochen kritt dir an Zukunft biologesch Produitën bei eis an der Gemeng ze kafen.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 10 mars 2017 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 20 janvier 2017 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

 

En voici l'ordre du jour.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi 9 décembre 2016 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.

 

En voici l'ordre du jour.

La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 25 novembre 2016 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.

La prochaine réunion du conseil communal aura lieu le vendredi, 28 octobre 2016 à 8.30 heures en la salle des séances de l'Administration communale de Kehlen.

 

En voici l'ordre du jour.

La prochaine réunion du conseil communal aura lieu le vendredi, 30 septembre 2016 à 8.30 heures en la salle des séances de l'Administration communale de Kehlen.

En voici l'ordre du jour.