Dernières actualités

Voir toutes
 1. Conseil communal 10.07.2020

  La prochaine réunion du conseil communal aura lieu le vendredi, 10 juillet 2020 à 8.30 en la Salle de musique à Kehlen (8, rue du Centre).

 2. Reklamatioun Ministère

  Dokument #3 zum PAG: Eis schrëftlech Reklamatioun un d'Madamm Taina Bofferding, Inneminster.

 3. Reklamatioun PAG

  Dokument #2 zum PAG: Eis offiziell schrëftlech Reklamatioun déi un de Schäfferot vun der Gemeng Kielen geschéckt ginn ass.

 4. Prise de position PAG

  Dokument #1 zum PAG: Eis Prise de position zum PAG, ier en iwwerhaapt an d'Prozedur gaangen ass.

 5. Conseil communal 19.06.2020

  La prochaine réunion du conseil communal aura lieu le vendredi, 19 juin 2020 à 8.30 en la Salle de musique à Kehlen (8, rue du Centre).

 6. Froen un de Schäfferot

  Mir hunn fir d'Gemengerotssitzung vum 27. Mee 2020 e puer Froen un de Schäfferot gestallt. Hei sinn eis Froen ...

 7. Conseil communal 27.05.20202

  La prochaine réunion du conseil communal aura lieu le mercredi, 27 mai 2010 à 8.30 heures en la Salle de musique à Kehlen. En voici l'ordre du jour.

 8. Conseil communal 31.01.2020

  La prochaine séance du conseil communal aura lieu le vendredi, 31 janvier 2020 à 8.30 heures en la salle de séances de l'Administration communale de Kehlen.